Voorwaarden wachtlijst

Nr Omschrijving Max. punten
1 Er is al een broertje, zusje en of ouder lid, ongeacht het aantal al spelende familie leden. 2
2 Een ouder/verzorger is alleen trimlid (zonder broer/zus die lid is). 1
3 Een ouder/verzorger vervult een functie binnen één van de officiële commissies. 1
4 Een ouder/verzorger vervult dat een functie binnen meerdere officiële commissies of binnen het bestuur. 2
5 Een ouder/verzorger traint of coacht een team (geen trainer & coach). 1
6 Een ouder/verzorger traint en coacht een team (trainer & coach). 2
7 Na elk half jaar dat een aspirant jeugdlid op de wachtlijst staat. 2
8 Seizoen 2014-2015 dat er in de ZoJeCo wordt gespeeld terwijl het aspirant jeugdlid op de wachtlijst staat. 3
9 Seizoen 2015-2016 dat er in de ZoJeCo wordt gespeeld terwijl het aspirant jeugdlid op de wachtlijst staat. 3
10 Seizoen 2016-2017 dat er in de ZoJeCo wordt gespeeld terwijl het aspirant jeugdlid op de wachtlijst staat. 3

Toelichting

Op basis van deze voorwaarden worden punten toegekend aan de aspirant-leden.

De punten in de tabel zijn het maximum aantal punten dat per seizoen kan worden behaald.